Όλες οι αιτήσεις μετάθεσης των εκπαιδευτικών είναι έτοιμες για παραλαβή εκτός από τις εκκρεμείς (τελευταία ενημέρωση 7-5-2014 09:48).