Διαβάστε εδώ τις αποφάσεις μεταθέσεων.

 

Υπενθυμίζεται ότι στην εγκύκλιο των αποσπάσεων KEΦ. B' - παρ. 4 αναφέρεται ότι:

Μετά την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης και των δύο βαθμίδων θα δοθεί η δυνατότητα μόνο σε όσους εξ αυτών μετατεθούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή αίτηση τροποποίησης των προτιμήσεων τους εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων.

Επισημαίνεται όμως ότι:

  • η αίτηση τροποποίησης αφορά μόνο στις προτιμήσεις των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΟΧΙ στην επιλογή φορέα απόσπασης,
  • η αίτηση αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή ΜΟΝΟ στην Δ/νση Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση απόσπασης και
  • αυτονόητο είναι ότι, εάν έχει συμπεριληφθεί στις προτιμήσεις απόσπασης η περιοχή στην οποία θα μετατεθεί ο/η εκπαιδευτικός, η συγκεκριμένη προτίμηση θα διαγράφεται από την αίτηση απόσπασης.