ΕΝΤΥΠΑ

1. ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟIΣΤΑΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

2. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

3. ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

4. ΑΔΕΙΕΣ Covid19  ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Για κάθε αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό της Διεύθυνσής μας προστίθεται κατά περίπτωση το κατάλληλο λογότυπο στο τέλος της αίτησης και της απόφασης.

 α) AΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 β)

  ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ από 10-1-2022

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

  ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ από 31-1-2022

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 γ) ΑΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

      ΑΙΤΗΣΗ

      ΑΠΟΦΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ