Παρακαλούμε πολύ όπως προωθήσετε την παρακάτω πρόσκληση - ανακοίνωση, η οποία αφορά την διενέργεια σεμιναρίου επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στα σχολεία της περιφέρειάς σας, στο πλαίσιο του Εκπαιδευτικού Προγράμματος με τίτλο “Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για οπτικό προγραμματισμό με τη μέθοδο μεικτής μάθησης: «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch»”.

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο θα υλοποιηθεί δωρεάν στους εκπαιδευτικούς.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

3ος  Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

(Περιφέρειες: Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων)

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: Σχεδίαση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος για οπτικό προγραμματισμό με τη μέθοδο μεικτής μάθησης: «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch»

Πρόσκληση

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) καλεί τους Εκπαιδευτικούς των Περιφερειών Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων που διδάσκουν ή μπορούν να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να συμμετάσχουν σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Scratch Coding σκοπός του οποίου είναι η εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch.

Ο 2ος Κύκλος Επιμόρφωσης θα υλοποιηθεί μόνο στις ανωτέρω Περιφέρειες και προσφέρεται δωρεάν. Θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι διάρκειας 30 ωρών.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές από 13/04/2017 έως και 21/04/2017. Περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε στον σύνδεσμο http://scratchcoding.eap.gr/ και στις ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση υπεράριθμων δηλώσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

http://scratchcoding.eap.gr/images/SNF_Logo_1.jpgΤο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτείται
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org)