Δείτε τις τοποθετήσεις εδώ.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησής τους την Τρίτη, 12-01-2021.