Από τη Δ/νση  Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας ανακοινώνεται ότι:

Σ΄εφαρμογή του άρθρου 7 Τρόπος λειτουργίας των ΕΚΦΕ παρ.2 της με αριθμ.πρωτ. 92985/Γ7/10-08-2012/Υ.Α. του ΥΠΑΙΘΠΑ καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί κλ.ΠΕ 70, ΠΕ 04, ΠΕ 12.10 επιθυμούν να αποσπασθούν ολικά ή να διατεθούν μερικά ως συνεργάτες του Υπευθύνου στα Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας να υποβάλουν αίτηση στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Δ.Ε. Καρδίτσας από 19-8-2014 μέχρι και 25-08-2014.

Για την απόσπαση ή διάθεση απαιτούνται τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παραπάνω σχετικής Υ.Α.

Η θητεία των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ετήσια.

Τηλ.Πληροφορίες:2441080347