Από την ΔΠΕ Καρδίτσας ανακοινώνονται οι πίνακες με τις συνολικές μονάδες μετάθεσης των αιτούμενων μετάθεσης, βελτίωσης θέσης και οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών, με την επιφύλαξη της ανάρτησης των οριστικών πινάκων μετά και την εξέταση τυχόν ενστάσεων. Για να δείτε το σχετικό έγγραφο πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα μόρια μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή πατήστε εδώ

Για να δείτε τα μόρια μετάθεσης σε ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ/ΕΕΕΕΚ πατήστε εδώ

Για να δείτε τα μόρια για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση πατήστε εδώ