ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ [001.ΠΕ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ/ΕΕΕΕΚ [001.ΣΜΚΔ001]

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ [003.ΠΕΒ01]

 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο μεταθέσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-17 (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' παρ. 2.4) και την παράταση λόγω τεχνικών προβλημάτων στο ηλεκτρονικό σύστημα e-DataCenter (ΑΔΑ: ΩΤΓ74653ΠΣ-ΚΥΑ), από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 θα υποβάλλονται ενστάσεις.


Καλή επιτυχία σε όλες τις αιτήσεις σας.

Το τμήμα μηχανογράφησης της ΔΠΕ Καρδίτσας.